μέρος για αυτόνομη κατάδυση. Μιλώντας από τις προσωπικές μου εμπειρίες μπορώ να προτείνω:

Ως κοντινός προορισμός και κατάδυση από παραλία:Την περιοχή «Μυλοκοπή» & «Στέρνα» στo Λουτράκι.

Έχουν & οι δύο περιοχής μορφολογία τέτοια καθώς και ποικίλα βάθη τα οποία θα αποζημιώσουν δύτες όλων των επιπέδων

Επίσης για κατάδυση από ξηρά ενδείκνυται και η περιοχή των Λεγραινών στο σημείο που υπάρχουν αμέτρητα οχήματα

βυθισμένα - επίσης τα βάθη της ποικίλουν συνεπώς μπορούν να καταδυθούν δύτες όλων των επιπέδων.

ο Σαρωνικός κρύβει πολλούς και όμορφους καταδυτικούς προορισμούς